srijeda, 15. siječnja 2014.

Pražnjenje akumulatora - Pojkertov zakonŠto je Pojkertov (Peukert) zakon i zašto je bitan kod pražnjanja akumulatora ?
Jednostavno, Pojkertov zakon opisuje kako direktno na kapacitet baterije utiče brzina kojom se crpi struja iz akumulatora odnosno da li je potrošač 1A, 2A, 5A ili više . To upravo objašnjava Pojkertov zakon. Što se većom strujom  prazni  akumulator  dobija se  manji  ukupni kapacitet akumulatora. Zbog toga što se povećeva unutrašnji otpor, ustvari tokom pražnjenja u akumulatoru se dobija sve više vode a sve manje sumporne kiseline, koja je prenosilac električne energije.To znači  kada se akumulator prazni  većom strujom kapacitet je manji.

Testiranje odnosno pražnjenje se vrši 20 sati na temperaturi 25 stepeni do donje naponske granice 10,5V.
Recimo da akumulator
70Ah se prazni 20 sati sa 3,5A = 70Ah , mislim da je to svima poznato, 
ali ako isti akumulator  70Ah praznimo 7  sati sa  10A trebalo bi po računici biti 70Ah, ali nije . 

Pojkertov broj  se  kreće od 1,05 do 1,3. Prosječno se uzima Pojkertov broj 1,2
Pojkertova formula je                                                     
                                 In t = C 

C - kapacitet akumulatora izražen u Ah
I   - struja pražnjenja u amperima
t   - vreme pražnjenja u satima
n  - Peukert eksponent
 
Na liknku ispod možete izračunati kapacitet na osnovu akumulatora u Ah i jačine potrošača:
http://www.csgnetwork.com/batterylifecalc.html

Ovo je bitno što se tiče akumulatra i potrošača. Pošto se bavim i prodajom pretvarača napona imao sam dosta pitanja koliko troši ovaj ili onaj potrošač na pretvaraču napona sa 12V na 220V. Tako da većini korisnika koji koriste starterske akumulatore nije jasno zašto potrošač radi manje ili više na nekom od akumulatora . E upravo na linku iznad mogu izračunati koliko će im raditi potrošač na određenom akumulatoru. Znači što je veći potrošač, veći su i gubici pa će biti manji autonomni rad potrošača.

Mislim da je ovo dovoljno o Pojkertovom zakonu. Samo je bitno da znate da je kapacitet manji u koliko je potrošač veći.